Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji wybranych pomieszczeń w nowobudowanej
Stacji Dializ w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 7
Projekt instalacji w przebudowywanych na potrzeby rezonansu magnetycznego pomieszczeniach
w Szczecinie przy Al. Powstańców Wielkopolskich
Projekt wykonawczy instalacji w istniejącym
budynku, który będzie przebudowany na zakład opiekuńczo-leczniczy
Raport do dokumentacji powykonawczej przebudowy
i zmiany sposobu użytkowania z funkcji usługowej
na funkcję medyczną -lokalu usługowego na parterze
na dolnośląskie centrum laryngologii
Projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji dla potrzeb pomieszczenia badań i zaplecza rezonansu magnetycznego w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4
Projekt wykonawczy instalacji w nowoprojektowanym budynku stacji dializ zlokalizowanym na terenie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Projekt wykonawczy instalacji w adaptowanych pomieszczeniach I piętra budynku "Namysłów" dla potrzeb
kompleksu Pracowni Cytogenetycznych Zakładu Genetyki Medycznej w Warszawie


Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji pomieszczenia elektrolizy, które znajduje się w budynku Wrocławskiego Parku Wodnego we Wrocławiu
Projekt budowlany instalacji w nowoprojektowanym budynku przeznaczonym na oddział nefrologiczny,
który zlokalizowany jest na terenie szpitala w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13
Projekt wykonawczy instalacji w nowoprojektowanym budynku stacji dializ zlokalizowanym przy ul. Nenckiego
we Wrocławiu
Projekt wykonawczy instalacji w nowoprojektowanym budynku laboratorium kompatybilnościowo-środowiskowego w Pietrzykowicach
Projekt budowlany instalacji w pracowni tomografii komputerowej w Prudnickim Centrum Medycznym
w Prudniku
Projekt wykonawczy instalacji dla budynku 'Lipsk' Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, który znajduje się przy ul. Kasprzaka 17a w Warszawie
Projekt wykonawczy instalacji w adaptowanych pomieszczeniach znajdujących się w piwnicy budynku "Lipsk" na pracownię żywienia pozajelitowego w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie

by APATHEIA ©