Projekt wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia Sali komputerowej w DS. "Jubilatka" we Wrocławiu
Projekt wentylacji pomieszczenia Sali komputerowej
w budynku Wydziału Farmacji we Wrocławiu
Projekt klimatyzacji pomieszczenia Laboratorium komputerowego w budynku B-2 we Wrocławiu
Projekt budowlany instalacji w przebudowywanej sali 215 w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy ul. Nowy Targ
Projekt wykonawczy instalacji w nowoprojektowanym budynku mieszkalno-usługowym w Legnicy przy
ul. Chojnowskiej 42
Projekt budowlano-wykonawczy instalacji w pomieszczeniu biurowym przy ul. Powstańców Śląskich
we Wrocławiu
Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej
w salach wykładowych na I piętrze w łączniku
Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta znajdującym się przy ulicy Purkyniego we Wrocławiu

 

Projekt budowlany instalacji w nowobudowanym budynku biurowo-usługowym we Wrocławiu przy ul. Rybackiej 9
Projekt instalacji w przebudowywanym budynku biurowym we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej
Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych w nowobudowanym budynku biurowym we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej
Projekt budowlano-wykonawczy instalacji
w pomieszczeniach biurowych przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu
Projekt wykonawczy instalacji wewnętrznych w części biurowej nowobudowanego budynku piekarni HERT
w Jelczu Laskowicach

by APATHEIA ©